BUS-KOM PKS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 30
12-100 Szczytno
tel. 89 624 64 82-sekretariat

 

DYŻURNY RUCHU

tel. 660 - 722 - 795

 

Kasa                       od 7.30 do 14.30 

Biuro                      od 7.00 do 15.00 

Stacja Obsługi       od 6.00 do 16.00

 

Aktualnie znajdujesz się na: Dla pasażeraBILET MIESIĘCZNY

BILET MIESIĘCZNY

 •  

  WAŻNA INFORMACJA

          

           BUS-KOM PKS SP. Z O. O. W SZCZYTNIE IFORMUJE, IŻ SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA WRZESIEŃ 2018 BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ WARUNKOWO, W PRZYPADKU MAŁEJ FREKWENCJI NIEKTÓRE KURSY NIE BĘDĄ WYKONYWANE, NALEŻNOŚĆ ZA ZAKUPIONE BILETY BĘDĄ ZWRACANE W MIEJSCU ICH ZAKUPU. BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NR TEL. (89) 624-64-82

  REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW JEDNORAZOWYCH   I MIESIĘCZNYCH.

  Bilety jednorazowe:

  1. Każdy kierowca jest bezwzględnie zobowiązany do sprzedaży biletów jednorazowych wszystkim pasażerom nie posiadającym biletów miesięcznych. Potwierdzeniem zakupu biletu jest wydruk z kasy fiskalnej.

  2.    Za brak biletu odpowiada pasażer.

  Bilety miesięczne:

  1.    Zakupu biletu miesięcznego można dokonać w kasie, na dworcu (w wyznaczone dni) w biurze firmy lub przelewem na konto.
  Zakup biletu miesięcznego dla nowej osoby odbywać się będzie poprzez złożenie wniosku u kasjerki i wniesienie opłaty za bilet.
  Każdy pasażer ma obowiązek złożenia „wniosku o wydanie biletu miesięcznego/aktualizacji danych”, który jest dostępny na stronie www.buskom.szczytno.pl lub u kasjerki. Wniosek ten składa się tylko raz. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy złożyć „wniosek o aktualizację danych”.

  2.    Zakup biletu miesięcznego na następny miesiąc, bez zmiany danych osobowych i trasy, nie wymaga składania wniosku. Należy tylko dokonać wpłaty zgodnie z pkt. 6. lub kupić bilet w kasie.

  3.    W przypadku zapłaty za bilet przelewem, należy wydrukować potwierdzenie zapłaty. Potwierdzenie to jest dokumentem  uprawniającym do przejazdów na zakupione kursy  i ważne jest do 5-go dnia roboczego licząc od pierwszego dnia roboczego m-ca z dokumentem tożsamości,  legitymacją.

  4.    Bilet miesięczny zapłacony przelewem  można odebrać najwcześniej po 3 dniach od momentu jego zakupu, jednak nie później niż do 5 -go dnia roboczego licząc od pierwszego dnia m-ca. Odbioru można dokonać po okazaniu dokumentu tożsamości w kasie lub w biurze przy
  ul. Piłsudskiego 30 w Szczytnie w dni robocze w godz. 7:30-14:30

  5.    Po tym terminie (5 - go dnia roboczego licząc od pierwszego dnia miesiąca) potwierdzenie przelewu nie jest dokumentem upoważniającym do dalszych przejazdów.

  6.    Opłatę za bilet miesięczny przelewem należy zrobić 
  do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który będzie ważny bilet na konto firmowe:

  Bank Spółdzielczy w Szczytnie: 98 8838 0005 2014 0701 2420 0003


  W tytule wpłaty proszę podać:

  imię, nazwisko, miesiąc na który jest zakupiony bilet, numery kursów
  np.: Anna Kowalska, maj, 57-tam, 42- powrót

  UWAGA: Bilety miesięczne ważne są z dokumentem tożsamości oraz dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgi.

  Wniosek o bilet miesięczny:


   

  Ulgi i promocje:

  1. Podczas realizacji przewozów na wszystkich kursach stosowane są ulgi ustawowe (Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)) wg. wykazu zamieszonego poniżej.
  2. Na wybranych kursach stosowane są określone promocje o których informacje podawane są na stronie internetowej i / lub w formie ogłoszenia umieszczonego w autobusie lub na dworcu.

   

 • Utworzono dnia: 2014-07-18 11:39:58
  więcej